Печати 
лучшие курорты для отдыха
создание сайтов

ДООЕЛ Интегра Инженеринг е фирма со приватен капитал која постои од 2000 година. Главна и основна дејност е изведување на браварско заварувачки услуги со највисок квалитет.

Во своето долгогодишно работење изведуваме браварско - заварувачки услуги за потребите на РЕК Битола, ФЕНИ Кавадарци, Рудник Суводол, Рудник Брод Неготино.

Квалитетот на работењето е критериум кој не одржува и ни овозможува раст и развој.

Нашето работење е пример за успешно функционирање на одличен менаџмент и  квалтетени човечки ресурси.

Во текот на работењето и значителниот напредок на фирмата придонесе за успешно да се истакнеме во производство на сончеви колектори, изведување на градежни објекти, електроинсталатерки работи, водоинсталатерки работи и изведба и монтажа на парно греење.

Доказ за нашата успешна работа кој истовремено е и мотив за напредок, се задоволните клиенти и повторно склучените договори со нашите деловни партнери.

 
      

zanas1

zanas2

zanas3

zanas4
                                                                           

эффективное развитие бизнеса
отдых на море